Arvoden

Att ta hjälp av en utbildad konsult frigör tid och kompetens som du kan använda till att generera intäkter till företaget. Eller annat som är viktigt. Arvodena nedan gäller f.o.m. 1/3 2014 och anges exklusive moms:

Starthjälp 1.995 kronor
Tjänsten innebär att du får hjälp med implementering och att komma ingång med Speedledger e-bokföring. Tidsåtgång, ca 3 timmar inklusive resa.

Arvode för löpande bokföring
Löpande bokföring och andra ekonomiska rutiner tar olika lång tid beroende på verksamhetens omfattning och komplexitet. Fyll i dina kontaktuppgifter (se fliken ”Kontakt”) så kan vi gå igenom vad du behöver hjälp med och förutsättningarna.

Bokslut, från 4.000 kronor

Tidsåtgången för bokslutsarbete påverkas bl a av verksamhetens omfattning. Fyll i dina kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt” eller använd dig av någon av de övriga kontaktvägarna, så kan vi gå igenom vilka förutsättningar som gäller för ditt företag.